công dụng vật lý trị liệu

Hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm bằng vật lý trị liệu

Hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm bằng vật lý trị liệu

Các phương pháp vật lý trị liệu được sử dụng có thể là chiếu thấu nhiệt vi sóng, dùng dòng điện giảm đau có thể là dòng giao thoa, siêu âm giảm đau, giảm co cứng cơ hay chiếu đèn