dấu hiệu thoái hóa cột sống

Thông tin về bệnh thoái hóa cột sống

Thông tin về bệnh thoái hóa cột sống

Thoái hóa cột sống khiến người bệnh bị hạn chế khả năng vận động. Với những bệnh nhân nhẹ có thể chỉ ảnh hưởng một phần. Tuy nhiên với bệnh nhân nặng có thể ảnh hưởng toàn phần. Bệnh nhân