dấu hiệu thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Biểu hiện bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Biểu hiện bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Triệu chứng tê xảy ra vùng cẳng tay, bàn tay hay các ngón tay, tê nặng khi vận động và giảm dần khi nghỉ ngơi. Khi những cơn tê đó xuất hiện, bất cứ vận động nào của người bệnh