đau thần kinh tọa

Kinh nghiệm phòng ngừa đau thần kinh tọa

Kinh nghiệm phòng ngừa đau thần kinh tọa

Đau thần kinh tọa xuất hiện là do người bệnh thường xuyên dồn trọng tâm cơ thể vào một bộ phận chẳng hạn ngồi nhiều trọng lượng cơ thể dồn xuống mông trong thời gian dài hoặc ngồi vắt chéo