phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm

Dùng phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm

Dùng phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm

Phẫu thuật không có nghĩa sẽ điều trị được khỏi hoàn toàn bệnh, nó chỉ là một quá trình nhỏ trong quá trình chữa bệnh dài đằng đẵng của bệnh nhân. Do đó khi quyết định phẫu thuật điều trị