thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Biểu hiện bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Biểu hiện bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Triệu chứng tê xảy ra vùng cẳng tay, bàn tay hay các ngón tay, tê nặng khi vận động và giảm dần khi nghỉ ngơi. Khi những cơn tê đó xuất hiện, bất cứ vận động nào của người bệnh

Tìm hiểu thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Tìm hiểu thoát vị đĩa đệm cột sống cổ

Người bệnh muốn điều trị được bệnh này, phải nắm rõ đâu là nguyên nhân gây ra bệnh thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và tìm cách điều trị phù hợp. Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ là