thông tin thoát vị đĩa đệm L5-S1

Tìm hiểu thoát vị đĩa đệm L5-S1

Tìm hiểu thoát vị đĩa đệm L5-S1

Khi bệnh nhân vận động, tình trạng bệnh sẽ tăng lên nhanh chóng, những cơn đau thường xuyên xuất hiện ấy nếu không được điều trị sẽ gây ra tình trạng teo cơ, hay bại liệt toàn phần cho người