vật lý trị liệu điều trị thoát vị đĩa đệm

Phương pháp hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm bằng vật lý trị liệu

Phương pháp hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm bằng vật lý trị liệu

Điều trị thoát vị đĩa đệm bằng vật lý trị liệu có thể tuỳ thuộc vào cơ địa, thể trạng và tình trạng bệnh để quy định về thời gian ngắt quãng hay liên tục. Thoát vị đĩa đệm là